06-24885802

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten van de mens. Namasthee dient bij inwerkingtreding van deze verordening op de website aan te tonen, dat zij aan de privacyregels voldoet. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Hieronder volgt de privacy verklaring versie 1.1 dd 14 december 2018 conform de website https://veiliginternetten.nl, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nationaal Cyber Security Centrum en het Platform voor de Informatie Samenleving in Nederland.

1.   Privacy verklaring ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Namasthee, gevestigd aan Ringbaan Noord 37, 5046 AA Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:                    https://namasthee.nl/
Bezoekadres:            Ringbaan Noord 37
Postcode/Plaats:       5046 AA Tilburg
Telefoonnummer:      +31624885802

De Functionaris Gegevensbescherming van Namasthee is Lisette Geers, te bereiken via info@namasthee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Namasthee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen:

 • Om, voor het reserveren van een les of afspraak, een account aan te maken:
  – Voor- en achternaam
  – Bedrijfsnaam (optioneel)
  – Profielfoto (optioneel)
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer

  Deze gegevens zijn noodzakelijk om jou als deelnemer te verzekeren van een plaats in de les. Tevens kunnen wij je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of bijvoorbeeld bij late annulering van een les.
  Dit doen wij op basis van toestemming van de betrokkene. Elke deelnemer maakt een persoonlijk account aan, voor de verwerking van deze gegevens.

 • Voor het bezoeken van een les of afspraak:
  – Je eerdere lesbezoek
  – Geslacht
  – Leeftijd (optioneel)
  – Eventuele blessures (die niet digitaal worden opgeslagen)

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de veiligheid te garanderen voor deelnemen aan de lessen en om de lesinhoud op af te stemmen.
Dit gebeurt op grondslag van de overeenkomst. Voor de deelname aan de lessen dient de deelnemer zich op te hoogte te stellen van de voorwaarden.

 • Voor het online bestellen van een product of dienst:
  – Voor- en achternaam
  – Bedrijfsnaam (optioneel)
  – Profielfoto (optioneel)
  – Land (factuuradres en afleveradres)
  – Straatnaam en huisnummer (factuuradres en afleveradres)
  – Postcode (factuuradres en afleveradres)
  – Plaats (factuuradres en afleveradres)
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer (in geval van online betaling)

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst en voor het afhandelen van de betaling.
Dit doen wij op basis van een wettelijke grondslag, namelijk om aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst te voldoen.

 • In geval van gebruikmaking van de MeeDoenRegeling van de Gemeente Tilburg:
  – Een MeeDoenRegeling klantnummer
  – Je geboortedatum.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst, om goederen en diensten bij je af te leveren en voor het afhandelen van de betaling.
Dit doen wij op basis van toestemming van de betrokkene. Elke deelnemer maakt een persoonlijk account aan, voor de verwerking van deze gegevens.

 • Voor het versturen van digitale (nieuws-)berichten
  – Je naam
  – Je e-mailadres

Hiermee informeren we jou over wijzigingen van onze diensten en producten.
Dit doen wij op basis van toestemming van de betrokkene en gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 • Voor het informeren naar feedback, klachten, wensen, complimenten etc.
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, door een van de formulieren op onze website in te vullen.

Deze gegevens zijn nodig om bereikbaar te zijn voor signalen van de deelnemers.
Dit doen wij op basis van toestemming van de betrokkene. Elke deelnemer maakt een persoonlijk account aan, voor de verwerking van deze gegevens. In enkele gevallen kan dit zelfs anoniem.

 • Voor het verbeteren van onze online dienst- en informatieverlening:
  – IP-adres
  – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  – Internetbrowser en apparaat type
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Namasthee analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Namasthee verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dat betekent dat wij geen informatie verzamelen over ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid en/of strafrechtelijk verleden.

Namasthee verzamelt geen persoonlijke nummers, zoals het BSN.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@namasthee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Namasthee neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Namasthee) tussen zit.

Namasthee gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De administratie doen wij op  een laptop waarop Windows 10.
De documenten worden gemaakt met Microsoft Office Professional Plus 2016.

Onze website is gemaakt met WordPress, en de volgende Theme is geïnstalleerd: BeYoga en BeYoga Child.

Om onze website te beveiligen wordt gebruikt gemaakt van een beveiligde verbinding (https://namasthee.nl/).

Om de website goed te laten werken zijn de volgende plug-ins actief en geïnstalleerd:

All-in-One WP Migration Migratie gereedschap voor blog data
Beaver Builder Booster Extra functies voor Beaver Builder Lite
Beaver Builder Plugin (Lite Version) Ten behoeve van het ontwerp van de website
Booked Ten behoeve van het reserveren van een les of een afspraak
Booked Add-on: Front-End Agents: Ten behoeve van het boeken van het reserveren van een les of een afspraak
Booked Add-on: WooCommerce payments: Ten behoeve van het afrekenen van reserveringen
Child theme Configurator Ten behoeve van het ontwerp van de website
Contactwidgets Geeft de Sociale Media profielen weer op de website
Cookie Notice: Geeft de cookie waarschuwing weer op de website
Duplicate Page Ten behoeve van het ontwerp van de website
Essential grid Ten behoeve van het ontwerp van de website
Instagram Feed Geeft de Sociale Media profielen weer op de website
Limit Login Attempts Ten behoeve van de veiligheid
Loco Translate Ten behoeve van het ontwerp van de website
MailChimp for WordPress Verbindt de mailing met de website
Ninja Forms Ten behoeve van het ontwerpen van formulieren
Slider Revolution Ten behoeve van het ontwerp van de website
The Events Calendar Ten behoeve van het boeken van het reserveren van een evenement of activiteit.
ThemeREX Addons Ten behoeve van het ontwerp van de website
UpdraftPlus – Backup/Restore Ten behoeve van Back-up
Visual Composer Extensions All In One Ten behoeve van het ontwerp van de website
WooCommerce Ten behoeve van het aanschaffen van een product of dienst in onze winkel
WooCommerce Stripe Gateway Ten behoeve van het betalen in onze winkel via Ideal, CreditCard etc.
WP Mail SMTP Stuurt de e-mail emails vanuit de website
WPBakery Page Builder Ten behoeve van het ontwerp van de website
Yoast SEO Ten behoeve van de vindbaarheid van de website in zoekmachnines

De gegevens waaruit de website bestaat, en de gegevens die je invult op onze website, worden opgeslagen op een server van Digital Ocean. Een Data Processing Agreement is op verzoek beschikbaar.
De URL namasthee.nl is geregistreerd bij GoDaddy.

Nieuwsbrieven en berichten worden verzonden via MailChimp. Een Een Data Processing Agreement is op verzoek beschikbaar. We implementeren momenteel het gebruik van Pushbird.

E-mail wordt verzonden via Google Suite. In enkele gevallen wordt een e-mail bericht verzonden met gebruikmaking van de add-on: mailmerge. De taakopvolging van e-mail gebeurt met behulp van HubSpot.

Alle bestanden worden opgeslagen op Google Drive, zodat gegevens opgeslagen zijn in een cloud-omgeving om verlies te voorkomen.

Analyseren van gebruikers gebeurt door Google Analytics.

Onze zoekresultaten in Google worden geoptimaliseerd met Search Console.
Onze zoekresultaten in Bing worden geoptimaliseerd.

Je kunt ons volgen via de verschillende sociale media kanalen, te weten:

 • Facebook / Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube / Google+

Je hoeft voor het kunnen volgen van onze dienstverlening, niet verbonden te zijn via de sociale profielen.

Contact leggen is bovendien nog mogelijk via telefoon (Samsung), Whatsapp en sms.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Namasthee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

 • Persoonsgegevens voor het reserveren van een les of afspraak, een account aan te maken > tot 7 jaar na laatste lesbezoek > het in beeld houden van de leshistorie.
  • Voor het bezoeken van een les of afspraak > tot 7 jaar na laatste lesbezoek > het in beeld houden van de leshistorie.
  •             Voor het online bestellen van een product of dienst > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
  •             In geval van gebruikmaking van de MeeDoenRegeling van de Gemeente Tilburg > 7 jaar > fiscale bewaarplicht.
  •             Voor het versturen van digitale (nieuw-)berichten > tot uitschrijving geïnteresseerde > geïnteresseerde kan elke nieuwsbrief opnieuw zich verwijderen van de verzendlijst.
  •             Voor het informeren naar feedback, klachten, wensen, complimenten etc. > 5 jaar > om na te gaan of plannen behaald zijn en aan wensen is voldaan.
  •             Voor het verbeteren van onze online dienst- en informatieverlening > 50 maanden > cookiewetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Namasthee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij samenwerken met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Namasthee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Namasthee maakt gebruik van software die ondersteunen bij de administratieve organisatie, waaronder Google Diensten. De klantgegevens naam en e-mail adres worden daarvoor gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Namasthee gebruikt technische en functionele cookies. Tevens heeft Namasthee de Google Analytics-advertentiefunctie geïmplementeerd. Hiermee probeert Namasthee te begrijpen welke bezoekers onze website bezoeken. En hoe wij daar ons aanbod op kunnen afstemmen. En binnen de grenzen van de privacy-wetgeving respecterend, op interesse gebaseerd adverteren.

Wil je voorkomend dat je gegevens worden gebruikt door Google Analytics, installeer dan een gratis add-on, verkrijgbaar via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onze instellingen zijn zo gezet dat Cookies elke 3 maanden automatisch worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@namasthee.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Namasthee zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Namasthee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Namasthee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@namasthee.nl