Duurzaam

Duurzaam is een veelgebruikte term tegenwoordig. Maar wat is duurzaam nu eigenlijk? Volgens Vandale.nl heeft de term duurzaam drie betekenissen, namelijk:

duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)
1: lang durend
2: weinig aan slijtage of bederf onderhevig
3: het milieu weinig belastend: duurzame energiebronnen wind, zon, waterkracht enz.; duurzaam produceren

Fundament

Duurzaamheid is één van de vier pilaren waarop Namasthee gebouwd is. Wij geven aan elk van deze drie betekenissen uiting in onze bedrijfsvoering. Dat doen wij op de volgende wijze:

1. lang durend

Yoga is – meer nog dan een fysieke bewegingsmethode – een ervaring. Het is het vermogen van concentratie en sereniteit. Dit speelt zich af binnen in jezelf.

Door training van lichaam, brein en geest, aangevuld met kennis, ontstaat inzicht in de werking van yoga. De persoonsgerichte aanpakt brengt een zelfstandige en persoonlijke toepassing van yoga. Met als effect beheersing en kalmte in het lichaam, het brein en in de geest.

Het leert je hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen welzijn en gezondheid. Het verandert je in een evenwichtig en kalm persoon. En dat heeft direct invloed op je directe omgeving. En daarmee ook op de wereld in het geheel.

Wij streven ernaar om de kennis en kunde van de beoefenaar zo te vormen, dat het functioneel en toepasbaar wordt in de praktijk van het alledaagse leven. Want zo krijgt het zo een duurzame en blijvende plek in het alledaagse leven van de beoefenaar.

2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig

Namasthee plaatst kwaliteit boven kwantiteit. Liever een minder groot aantal spullen, maar wél van toegevoegde waarde, dan een groot aantal spullen van weinig gebruikswaarde of lage kwaliteit.

Onze producten worden daarom met zorg geselecteerd. Op bruikbaarheid en bestendigheid.

Wij vinden het belangrijk dat het geschenk niet alleen de ontvanger blij maakt tijdens ontvangt. Maar dat die daar ook daadwerkelijk wat aan heeft. En er bovendien zo lang mogelijk gebruik van kan maken.

3. het milieu weinig belastend

Ook is de derde pijler continue in ons vizier. Namasthee vindt het belangrijk dat juist in de gehele productie keten actie genomen is voor het behoud van de planeet. Dat wil zeggen van grondstof, middels productie of vervaardiging, tot aan uitlevering van het product of dienst.

Zoveel mogelijk hanteert Namasthee Duurzaamheid als knock-out criteria bij de selectie van leveranciers. Met leveranciers die duurzaamheid niet ingebed hebben in hun bedrijfsvoering, wordt niet samengewerkt.

Voor wat betreft de selectie van producten of diensten geldt: indien voorhanden, wordt voorrang gegegeven aan de duurzame variant. Ook als dit betekent dat het meer kosten met zich mee brengt.

En daar gaat houdt het niet op. Namasthee voegt nog een vierde definitie toe aan de definitie van duurzaam, namelijk:

4. gezonde (werk)omstandigheden van mens en dier.

Een verborgen element in duurzaamheid is arbeid van mens en dier. Werkomstandigheden die mensen een eerlijke en rechtvaardige beloning bieden. Een voorbeeld is het uitsluiten van producten waar dieren mee worden benadeeld, zoals proevendieren. Onze wellness-producten zijn gegarandeerd veilig. Ze worden door en op mensen worden getest, alvorens deze worden uitgeleverd.

Kortom: Namasthee tracht mensen inzicht te geven. In de hoeveelheid inzet en kracht er nodig is om tot productie. Door hierover bewustzijn te creëren, levert Namasthee een bijdrage aan een betere wereld. Die verandering teweeg brengt. En uiteindelijk resulteert in een duurzame benutten van de aarde. En een gelijke behandeling en beloning van alle levende wezens daarop.

Voeg een reactie toe