De lesinhoud is pragmatisch en gebaseerd op wetenschappelijk aangetoonde resultaten.