‘Geef betekenis aan stilte. Ervaar de voordelen die de afwezigheid van activiteit en prestatie voor je welzijn meebrengt.’

Stilte wordt bij Namasthee niet opgelegd. In plaats daarvan creert de les een stilte van binnenuit.

Observeer hoe je als het ware kunt leren kiezen, of je direect op een situatie wilt reageren door te handelen, of om je reactie uit te stellen en observeren.